kto będzie cię kochał w całej twej nędznej glorii waksberg