Amerykańskie Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych Łukasz Żal