Szkoła z Inowrocławia, która postawiła na cyfryzację

Blog Forum 07.02.2016
Szkoła z Inowrocławia, która postawiła na cyfryzację

Szkoła z Inowrocławia, która postawiła na cyfryzację

Zachwycamy się edukacją w innych krajach stawiając tamtejsze rozwiązania jako przykład dla polskich szkół nie znając naszych, polskich liderów nowoczesnej edukacji. Akademia Szkolnictwa w Inowrocławiu jest jedną ze szkół, które pomimo zapaści systemu z powodzeniem lokują się w gronie innowacyjnych szkół XXI wieku.

Jak to się dzieje, że to, co niemożliwe do osiągnięcia dla władz oświatowych, z powodzeniem realizuje się w małej szkole zawodowej? Spytałem o to Halinę Petę dyrektor Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu.

S.K. Akademia Szkolnictwa w Inowrocławiu od początku swego istnienia postawiła na najnowsze technologie cyfrowe, szczególnie na rozwiązania rodem z e-learningu. Jak to się sprawdza w szkole zawodowej?

H.P W naszej szkole, w przeciągu zaledwie kilku miesięcy powstały e-learningowe platformy edukacyjne dla wszystkich typów kształcenia zawodowego umożliwiające uczniom i nauczycielom naszej szkoły prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość. Udostępniamy naszym uczniom i nauczycielom dostęp do czterech platform e-learningowych Moodle dla zawodów fryzjer, cukiernik, mechanik samochodowy oraz elektryk. Na platformach tych znajduje się kilkadziesiąt profesjonalnych kursów dostosowanych do podstawy programowej kształcenia w tych zawodach.

S.K. Platformy e-lear4ningowe to nietypowe zasoby w szkole zawodowej. Jak wykorzystywane są te kursy przez uczniów i nauczycieli AS’a?

H.P. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoliło na stworzenie bazy interaktywnych zasobów edukacyjnych. Kursy zawierają materiały dydaktyczne takie jak fiszki do samodzielnej nauki, prezentacje multimedialne, filmy, audiobooki, gry dydaktyczne oraz quizy umożliwiające samoocenę poziomu przyswojenia wiadomości. Dostęp do platform jest możliwy zawsze, co pozwala na naukę we własnym tempie i w najbardziej komfortowych warunkach. Nasi uczniowie uczą się podczas zajęć w szkole ale mogą to robić również w domu czy na przykład w parku. Współczesną szkołę zabija uniformizacja i schematyzm a uwolnienie atrakcyjnych zasobów daje możliwość przełamania tych stereotypów. Nauka staje się ciekawa i pobudza do samodzielnych poszukiwań.

S.K. Od pewnego czasu obserwujemy modę na stosowanie technik informacyjno komunikacyjnych. Szkoły prześcigają we wdrażaniu nowinek, często wyłącznie dla stworzenia pozorów nowoczesności. Czy takie rozwiązania w Pani szkole mają praktyczne uzasadnienie?

H.P. To nasi uczniowie podpowiadają nam jakie rozwiązania powinniśmy wdrażać. Wystarczy tylko ich wysłuchać. Nie pozostajemy bierni wobec oczekiwań uczniów i wyzwań nowoczesnej edukacji. Młodzi ludzie mają zupełnie inne potrzeby, przyzwyczajenia i żyją w świecie przepełnionym technologią. Również sposoby przyswajania wiedzy bardzo się zmieniły. Nie uczestniczymy w „cyfrowym wyścigu szczurów”, lecz wychodzimy naprzeciw realnym oczekiwaniom. To sami uczniowie zainspirowali nas do przygotowania i wdrożenia nowego rozwiązania. W chwili obecnej platformy e-learningowe to już nie jedyne lecz jedne z kilku, wprowadzanych równocześnie i skorelowanych ze sobą innowacji.

S.K. Jakie jeszcze nowinki wprowadzono w Akademii Szkolnictwa?

H.P. Od września 2015 weszliśmy w nowy etap projektu cyfryzacji naszej placówki. Poza platformami e-learningowymi powstały również opracowane specjalnie na potrzeby naszej placówki multimedialne e-podręczniki do kształcenia zawodowego i ogólnego, do których dostęp uczniowie naszej szkoły mają za darmo. Rok szkolny 2015/2016 jest rokiem rewolucyjnych przemian w procesach uczenia się i nauczania. Właśnie w tym roku szkolnym rozpoczęły się prace nad tworzeniem multimedialnej biblioteki elektronicznych woluminów. Uczniowie i nauczyciele otrzymali dostęp do kilkuset podręczników w formie elektronicznej. Jest to prawdziwa, bogata w zbiory wirtualna biblioteka.

S.K. Biblioteka e-podręczników to absolutna nowość. Jak funkcjonuje taka wirtualna biblioteka?

H.P. Wirtualna biblioteka szkolna to wydzielone i zabezpieczone miejsce na naszym serwerze, gdzie umieszczone zostały podręczniki poddane digitalizacji do postaci multibooków. Są to podręczniki, których papierowymi odpowiednikami posługują się uczniowie w innych szkołach. W bibliotece tej znajdą się wszystkie podręczniki zalecane do nauki naszym uczniom. Nauczyciele mają tutaj możliwość personalizacji tych opracowań i dodawania do podręcznika własnych materiałów, prezentacji, filmów, audio, linków do materiałów zewnętrznych i wiele innych rozwiązań, dzięki którym podręczniki te stale ewoluują. E-podręczniki takie umożliwią naukę każdemu, wszędzie i o każdej porze. Wystarczy zalogować się do naszej biblioteki by skorzystać z podręcznika w wersji on- line na lekcji lub w domu. Warto nadmienić, ze dzięki wirtualnej bibliotece nasi uczniowie nie muszą ponosić kosztów zakupu podręczników gdyż szkoła udostępnia im je za darmo. część zasobów dostępna jest również na wolnych licencjach i każdy zainteresowany może z nich korzystać w Bibliotece Otwartej Edukacji.

epodrecznik, cukiernik

S.K. W otwartych zasobach edukacyjnych szkoły jest również szkolna wideoteka. Proszę wyjaśnić skąd wziął się ten pomysł i czym jest taka wideoteka.

H.P. Naturalnym następstwem udostępnienia biblioteki e-podręczników stała się potrzeba budowy miejsca, w którym będzie można gromadzić materiały audiowizualne. Również w tym przypadku nasza szkoła wyszła naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów i nauczycieli. Trudno w dzisiejszych czasach kwestionować rolę jaka dają pomoce dydaktyczne w postaci filmów i tutoriali ilustrujących w przystępny sposób materiały prezentowane w formie podającej. Jednak zgromadzenie w jednym miejscu filmów zalecanych do nauki w szerokim zakresie przedmiotów przysporzyło sporo problemów technicznych spowodowanych głównie obciążeniem serwera szkoły i w konsekwencji koniecznością poniesienia wysokich kosztów. Problem ten udało się jednak rozwiązać. Rozpoczęliśmy w tym zakresie współpracę z portalem WikiVid, który nieodpłatnie udostępnia kanały wideo o charakterze edukacyjnym. dzięki rozwiązaniom jakie oferujeWikiVid, w chwili obecnej w naszej szkolnej wideotece umieszczonych jest kilkaset filmów ilustrujących tematykę nauki we wszystkich zawodach, w których kształcimy.

S.K. Oprócz platform e-learningowch, wirtualnej biblioteki i wideoteki, jakimi jeszcze cyfrowymi nowinkami może nas zaskoczyć szkoła AS’ów?

H.P. Poza wymienionymi rozwiązaniami wykorzystującymi techniki informatyczno – komunikacyjne, kolejnym ważnym elementem jest wprowadzenie wirtualnego doradztwa zawodowego, dzięki czemu uczniowie gimnazjów mogą samodzielnie określić swoje predyspozycje zawodowe. Gimnazjalista poszukujący dla siebie miejsca na rynku pracy i zawodu, który będzie dla niego najbardziej odpowiedni może nieodpłatnie skorzystać z naszego poradnictwa. Wirtualny doradca zawodowy to internetowa aplikacja oparta o test predyspozycji zawodowych. Uczeń zaroszony jest tutaj do wypełnienia krótkiej ankiety podczas której określane zostają jego zainteresowania, cechy charakteru, predyspozycje i inne czynniki determinujące wybór najlepszego zawodu. Wynikiem badania ankietowego jest wskazanie propozycji zawodów najlepiej dla niego dopasowanych. W kolejnych etapach uczeń może zaznajomić się z opisem zawodu, jego prezentacją na filmie wideo oraz poznać sekrety tej profesji poprzez wzięcie udziału w kilku grach edukacyjnych wprowadzających w arkana zawodu. Bardzo nam zależy aby młodzież świadomie wybierała ścieżki swego rozwoju a takie rozwiązanie z pewnością znacząco to ułatwia.

S.K. Czy, szkoła wdrażająca tak ambitne projekty korzysta z pomocy finansowej w ramach rządowych i unijnych programów wsparcia?

H.P. Jako dyrektor szkoły realnie patrzę na potrzeby i możliwości finansowej mojej placówki. Staram się sprostać wymogom uczniów i racjonalnie gospodarować potencjałem moich nauczycieli. Wolę wspierać inicjatywy i konstruktywne rozwiązania w oparciu o budżet własny niż przechodzić nierealne często procedury formalne projektów grantowych. Efekty tej strategii są widoczne a zapał do wprowadzania koniecznych zmian nie jest pochłaniany na projekty, które często istnieją tylko na papierze. Nie krytykuję w tym miejscu założeń programów grantowych, zwracam wyłącznie uwagę na fakt, że czasem wystarczy zakasać rękawy i można zrobić coś samodzielnie.

S.K. Jaka jest Pani recepta na szkołę zawodową nowej generacji?

H.P. Szkoła zawodowa nie musi być nudną szkołą. Ważną rzeczą jest żeby szkoła była otwarta na ucznia i widziała w nim absolwenta wyposażonego w umiejętności, które pozwolą mu odnaleźć się zarówno na polskim jak i zagranicznym rynku pracy. Młodzież, która od początku będzie korzystała z nowych technologii po ukończeniu szkoły posiądzie znacznie większy dostęp do informacji niż ich rówieśnicy z innych szkół. Oczywiście jeśli uczniowie zostaną nauczeni samodzielnej analizy znalezionych informacji i poruszania się w stechnicyzowanym świecie. Szkoła zawodowa działająca w oderwaniu od środowiska pracodawców, środowiska gospodarczego i społeczności lokalnej traci swój sens – warto o tym pamiętać.

S.K. Dziękuję za rozmowę.

Z Haliną Petą dyrektor Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu rozmawiał Szymon Konkol

Tekst ukazał się pierwotnie na Blog Forum Spider’s Web. Blog Forum jest miejscem, w którym Czytelnicy Spider’s Web mogą publikować swoje własne teksty blogowe, a najlepsze z nich trafiają na stronę główną serwisu oraz na naszego Facebooka i Twittera.

Dołącz do dyskusji