Samsung bada rodzinę

Blog Forum 22.07.2014
Samsung bada rodzinę

Samsung bada rodzinę

Samsung przeprowadził badania w pięciu europejskich krajach (Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii) dotyczące postrzegania technologii w kontekście relacji z rodziną. Wyniki potwierdzają, że 64% respondentów uważa, że dzięki zwłaszcza smartfonom, mediom społecznościowym, łatwemu dostępowi do internetu kontakt z bliskimi jest nie prostszy, ale i częstszy.

Badanie pokazało, że najczęstszy kontakt odbywa się w relacji dzieci – rodzice i jest on niemal codzienny. Do relacji między dziećmi dochodzi średnio, co dwa trzy dni, a między wnukami i dziadkami raz na tydzień.

Sondaż zobrazował również różnice kulturowe między krajami, które wzięły udział w ankiecie. Krajami, w których kontakty rodzinne są najczęstsze to Hiszpania i Włochy – to w nich ponad 35% pytanych potwierdziło codzienny kontakt z rodzicami, podczas gdy w pozostałych krajach wynosił on od 11% do 18%.

Mnie natomiast zastanawia fakt, do czego Samsung wykorzysta te wyniki? Każde tego typu ankietowanie ma na celu poza samym określeniem statystyk, zdiagnozowanie wynikających z badania potrzeb.

Dołącz do dyskusji