Płać Komórką i mPay na celowniku Komisji Nadzoru Finansowego

Artykuł/Bankowość 14.08.2013
Płać Komórką i mPay na celowniku Komisji Nadzoru Finansowego

Płać Komórką i mPay na celowniku Komisji Nadzoru Finansowego

Spółka mPay specjalizuje się w mobilnych płatnościach oraz sprzedaży usług operatorów komórkowych. Firma znalazła się w poważnych tarapatach, gdyż Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła jej wydania zezwolenia na dalsze świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Uzasadnienia nie ma, ale prawdopodobne powody mogą szokować.

mPay S.A. oferuje szereg usług związanych z mobilnymi płatnościami. W swoim portfolio ma m.in. usługę Płać Komórką, a którą pobiera opłaty od operatorów sieci GSM oraz instytucji finansowych. W ostatnich latach spółka odnotowała straty związane ze sporymi wydatkami w początkowej fazie jej funkcjonowania.

Prawdopodobnie własnie te straty spowodowały, że Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na dalsze świadczenie usług płatniczych. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to jeszcze decyzja prawomocna, a spółka mPay ma czas na odwołanie się od niej. Najpierw jednak Komisja Nadzoru Finansowego musi uzasadnić swoja decyzję. Dopiero wtedy zarząd spółki będzie mógł przygotować odwołanie.

mapa zasiegu mpay

Brak zezwolenia na dalsze świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej sprawiłby, że mPay nie mogłaby zajmować się przyjmowaniem wpłat i dokonywaniem wypłat gotówkowych z rachunku płatniczego, wykonywać transakcji płatniczych, poleceń zapłaty czy też przelewów. W oczekiwaniu na uzasadnienie Komisji Nadzoru Finansowego spółka może przygotowywać się do składania odwołania.

Nie znamy jeszcze uzasadnienia decyzji KNF w tej sprawie. Mogę się tylko domyślać, że powodem odmowy przyznania nam zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej jest wysoka skumulowana strata bilansowa mPay z lat ubiegłych – powiedział Piotr Warsicki, prezes mPay w rozmowie z Telepolis.

Piotr Warsicki tłumaczył również, że już na etapie rozpatrywania wniosku przez Urząd spółka mPay wyjaśniła powody strat w poprzednich latach. Były nim wysokie nakłady inwestycyjne poniesione w początkowym okresie funkcjonowania. Prezes mPay uważa, że straty wynikające z powodu takich inwestycji nie powinny być przyczyną odmowy wydania zezwolenia.

płatności mobilne

Zapytałem przedstawiciela mPay o to jak obecnie wygląda sytuacja spółki.

mPay S.A. jako spółka notowana na rynku Newconnect publikuje informację o aktualnej sytuacji w formie raportów okresowych i bieżących. Informacje te można znaleźć m.in. w zakładce Inwestor na stronie www.mpay.pl.

Zapewne będziecie przygotowywać odwołanie, na jakie argumenty się powołacie?

O rodzaju podjętych działań i o argumentacji zdecydujemy po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji. O dalszych decyzjach i faktach istotnych dla naszej działalności będziemy informować w raportach bieżących.

Kiedy decyzja Komisji Nadzoru Finansowego się uprawomocni?

Uprawomocnienie nastąpi po wyczerpaniu procedury odwoławczej – zgodnie z postępowaniem administracyjnym.

Czy partnerzy i klienci mPay mają w tej chwili powody do obaw?

Klienci i partnerzy nie powinni mieć powodów do obaw, bowiem system mPay funkcjonuje normalnie.

Na chwilę obecną brakuje kluczowego elementu decyzji Komisja Nadzoru Finansowego. Po jej opublikowaniu należy wypatrywać stosownego oświadczenia na strona internetowych mPay.

Dołącz do dyskusji