MoodleMoot – panel praktyków szkolnego e-learningu

Blog Forum 02.06.2016
MoodleMoot – panel praktyków szkolnego e-learningu

Jak dopasować szkoły do realiów XXI wieku? Recepta wydaje się prosta; zamiast centralnie marnować wielomilionowe granty można oddolnie przeprowadzać edukacyjną rewolucję, sprawiając że nasze szkoły będą jeszcze lepsze a proces nauczania i uczenia się łatwiejszy i bardziej wydajny. O tym mówiono ma tegorocznej edycji międzynarodowej konferencji Moodle Moot.

W dniach 19-20 maja 2016 w Podlesiach koło Częstochowy odbyła się polska edycja międzynarodowej konferencji Moodle Moot. Konferencja ta poświęcona jest wykorzystaniu technik i technologii e-learningu w edukacji i biznesie ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania platform Moodle. Organizatorami tego wydarzenia byli: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, Edukacja-Online oraz Fundacja Smarter Klaster.

Na tegorocznym Moodle Moocie miejsce miało szereg prezentacji i prelekcji koncentrujących się na problematyce administracji kursów prowadzonych on-line, projektowaniu efektywnych szkoleń, metodyce oraz przykładach wzorcowych praktyk kształcenia na odległość. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z zakresu e-learningu akademickiego, korporacyjnego i szkolnego.

Wśród wielu interesujących sesji, na szczególna uwagę zasługuje panel poświęcony kształceniu na odległość w szkołach zawodowych. E-learning szkolny w naszym kraju to rzadkie zjawisko możliwości są ogromne. Potwierdziły to prelekcje praktyków prezentujących dobre przykłady wykorzystania platform Moodle oraz innych zasobów sieciowych w szkołach zawodowych.

Na panelu, który miałem sposobność moderować spotkali się Halina Peta dyrektor Akademii Szkolnictwa AS w Inowrocławiu, Marzanna Nowacka – Duda dyrektor Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu, Damian Szcześniewski administrator szkolnych platform Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu oraz Piotr Halama konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Panel praktyków szkolnego e-learningu
– moderator: Szymon Konkol

Wśród wielu poruszanych tematów na pierwszy plan wysunęły się zagadnienia obrazujące możliwości jakie daje nauczanie w środowisku sieciowym ujete przez pryzmat wyrównania szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kompensacji trudności wynikających z niepełnosprawności. Aspekt ten jest pomijany w dyskusjach o nowoczesnej edukacji a zdaniem prelegentów i uczestników dyskusji powinien być kluczowy również debacie o stosowaniu narzędzi i technik e-learningu. Zespół Szkół nr 6 we Wrocławiu jest szkoła integracyjną, gdzie w zespołach klasowych znajdują się grupy uczniów niepełnosprawnych. Marzanna Nowacka – Duda zwróciła uwagę na swoiste trudności w integracji społeczności osób niepełnosprawnych w szkolnej grupie rówieśniczej a w następstwie również w społeczeństwie.

„E-learning w szkole integracyjnej”
– Marzanna Nowacka – Duda

Interesującym przykładem innowacyjnego wykorzystania platformy Moodle jest projekt „Szkoła Moodle” (www.szkolamoodle.pl) zaprezentowany przez Piotra Halamę. Celem projektu jest stworzenie darmowej przestrzeni na platformie szkołom i nauczycielom zainteresowanym wdrażaniem edukacyjnego elearningu.Na platformie udostępniana jest także darmowa przestrzeń plus pakiet pomocy technicznej i merytorycznej dla organizacji sektora NGO. Działania prowadzone w ramach tej inicjatywy są przykładem doskonałej korelacji pomiędzy środowiskiem edukacyjnycm a podmiotami gospodarczymi i instytucjami samorządowymi i pozarządowymi.

„E-learning w edukacji, czyli wprowadzamy po nowemu Moodle do szkół”
– Piotr Halama

Poza prezentacją kursów udostępnianych uczniom i słuchaczom na szkolnych platformach Moodle, uczestnicy konferencji mieli okazję poznać również inne rozwiązania opierające się o ideę Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Prelegenci wskazali możliwości jakie daje Blogosfera edukacyjna tworzona przez nauczycieli szkół, specjalistów merytorycznych jak i samych uczniów. Tak redagowane zasoby stają się prawdziwą skarbnicą wiedzy i co godne podkreślenia mogą być łatwo edytowane i uaktualniane. Interesującym przykładem takich zasobów może być portal EDUTIKON (www.edutikin.bligspot.com) powstały z inicjatywy Akademii Szkolnictwa AS w Inowrocławiu gromadzący i udostępniający treści edukacyjne kierowane do uczniów szkół zawodowych oraz kształcenia ogólnego.

„Otwarte Zasoby Edukacyjne w placówkach edukacyjnych – przykłady dobrych praktyk”
– Halina Peta i Damian Szcześniewski

Szkoły w Inowrocławiu i Raciążu są prekursorami w dziedzinie cyfryzacji i jako jedyne podjęły się na własną rękę digitalizacji podręczników szkolnych. W placówkach tych zrezygnowano z użytku podręczników drukowanych udostępniając uczniom „Wirtualne Biblioteki” udostępniające e-podręczniki do wszystkich nauczanych w tych szkołach przedmiotów. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy uczniowie mają dostęp do zalecanych przez szkołę podręczników nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Warto zwrócić uwagę na oddolny aspekt tego przedsięwzięcia i finansowanie go ze środków własnych szkoły.

Mając na uwadze gigantyczne kwoty grantów przeznaczane przez władze oświatowe i mizerne efekty finansowanych projektów, przytaczane tutaj przykłady oddolnych inicjatyw mogą stać się wskazówką dla decydentów. Są to bowiem prostsze, tańsze i bardziej efektywne działania zmierzającego do dopasowania polskiej szkoły do realiów XXI wieku.

Dołącz do dyskusji

MAŁO? CZYTAJ KOLEJNY WPIS...

MAŁO? CZYTAJ KOLEJNY WPIS...

Advertisement